Thông cáo báo chí giải đấu cờ tướng Huyết Chiến Kỳ Vương

Với mục đích tạo điều kiện cho anh em kỳ thủ cọ xát, phát triển