Các huyền thoại phòng net thất bại thảm hại, deadgame tức tưởi trên Mobile, phần lớn là của NPH đại gia này

Không phải cứ là huyền thoại trên PC là sẽ thành công trên Mobile, những