Bom tấn yểu mệnh nhất Việt Nam: Đột Kích bản đẹp đóng cửa chỉ sau 3 tháng phát hành, vì sao nên nỗi ấy?

Tựa game Đột Kích này đã trở thành một trong những bom tấn có tuổi