Sốc! Hàng tỷ người dùng iPhone bị hack bởi lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, thậm chí không cần “link độc”

Mới đây, Reuters đã đưa ra một thông tin, trong đó nói về việc hàng