Vụ lộ 17GB dữ liệu “nhạy cảm”, Bộ Công an đã vào cuộc, chuyên gia cảnh báo hậu quả cực kỳ khó lường

Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc lộ 17GB thông tin dữ