Nam streamer 23 tuổi thành lập công ty giải trí, nắm vai trò Tổng giám đốc để “mẹ biết con trai làm nghề gì”

Nam streamer này muốn giúp đỡ những bạn trẻ từng gặp khó khăn như mình