Nói không với gái, đây là TOP 5 nhân vật “còn zin” nguyên tem bảo hành mạnh nhất truyện Kim Dung

Nếu sống đến hết đời, dù thành công đến bậc nào, tiếng tăm lẫy lừng