Hậu phương phát “tiếng lòng”, tuyển thủ nam dù mạnh mẽ cũng rơi nước mắt!

Những quan tâm, lo lắng và động viên của cha mẹ khiến các tuyển thủ