Gần 2 năm sau khi ngừng phát hành tại Việt Nam, cộng đồng fan cứng Super Cells vẫn hoạt động sôi nổi và nhiệt huyết

Đã gần 2 năm kể từ khi chính thức rút những “tác phẩm” của mình