Các nhân vật làm cộng đồng mạng “dậy sóng” 10 năm trước, giờ ra sao?

5-10 năm đã trôi qua thế nhưng sự xuất hiện của các nhân vật chính