“1000” lí do hớ hênh khó đỡ của nữ streamer trên sóng, cách xử lý sau sự cố cũng gây chú ý

Có nữ streamer còn thấy vẻ vang với sự cố không hay ho của mình.