Nếu đang chơi game mà thấy tay có triệu chứng nguy hiểm này thì hãy dừng lại ngay trước khi quá muộn

Chơi game để giải trí nhưng nếu quá đà có thể mang đến những hậu