Hồng Đồ Chi Hạ – Epic War ra mắt thị trường Việt, cùng bạn tranh bá xưng vương!

Trò chơi di động chiến lược hàng đầu thế hệ tiếp theo Hồng Đồ Chi