Phong trào sáng tạo giải trí lên ngôi, có đôi lúc nhớ về một thế hệ Vlogger gạo cội, ai rồi cũng có cuộc sống của riêng mình!

Không còn hoạt động quá nhiều trong lĩnh vực giải trí, những Vlogger đầu tiên