GTV chuẩn bị tạo ra bước đột phá lớn trong việc nâng tầm Esports Việt

Với tầm nhìn tới năm 2023  trở thành  Công ty cung cấp nền tảng kết