Biến tướng của hình thức livestream “In Real Life”, các nữ streamer ra sức lợi dụng khoe thân, kéo tương tác

Nhiều người cho rằng, các nữ streamer này chỉ đang thay đổi hình thức khoe