ViruSs bất ngờ chia sẻ trạng thái thất vọng, fan nghi ngờ có liên quan đến drama của Jack

Nam streamer ViruSs cho biết bản thân đã làm hết sức, bất lực nhận lỗi