Giới thiệu các vật phẩm mới trong rương Echelon, NPH tiếp tục để Viper Ning “hứng chiêu” từ Justina Gu khiến 500 anh em “xót xa”

Skin Katana đỏ – Lưỡi đao Kitsune và hàng tá các vật phẩm trong rương