So độ “đạt chuẩn” giữa khẩu phần ăn của tuyển thủ và “combo” ngồi net game thủ Việt?

Ở Việt Nam, chế độ dinh dưỡng tuyển thủ vẫn chưa thấy sự chuyên nghiệp