Đại chiến hot girl Tiktok (P2): Lê Thị Khánh Huyền vs Vũ Thị Khánh Huyền

Hai cô nàng Hot Tiktoker đều có tên Khánh Huyền, cùng năm sinh, lại đều