Phong Lăng Thiên Hạ chính thức ra mắt – Hành trình kiếm tìm Kiếm Đạo Độc Tôn bắt đầu

Sau thời gian chuẩn bị kĩ càng cho phiên bản hoàn thiện nhất, Phong Lăng