Lữ Bố và Triệu Vân, ai mạnh hơn? Câu hỏi thiên cổ này không ai ngờ chính Tào Tháo đã trả lời 1 cách cay đắng

Câu hỏi tưởng chừng rất khó giải đáp này hóa ra đã được chính Tào