Sốc: Thua cấp VIP, 2 triệu lực chiến vẫn “đập top” chỉ với 1 vị tướng FREE

Tướng mạnh hay yếu ắt tại nhân. Đôi khi tin tưởng vào 1 vị tướng