Sau mùa chuyển nhượng sôi động, thành viên Team Flash công khai tham vọng trước mùa giải mới

Với dàn lineup lên tới 10 người, Team Flash đang lên kế hoạch cho mục