Hàng loạt iPhone gặp lỗi tin nhắn SMS và iMessages

Lỗi của iOS 14 đang ảnh hưởng tới rất nhiều người dùng iPhone. Có rất