Lấy mác streamer đi lừa đảo, hành động lợi dụng, thiếu trách nhiệm của nhiều cô gái trẻ

Lừa tình, lừa tiền của người hâm mộ, nhiều nữ streamer đang làm xấu hình