Môn võ công khủng khiếp nhất nhưng cũng… đau tim nhất trong truyện Kim Dung, nhiều khi còn cực kỳ “ăn hại”

Một khi đã bắn ra thì hoặc là địch mất mạng, hoặc là đồng đội…