Mảnh ghép cuối cùng của team Sách Lược – Lý Thế Dân xuất hiện, Nghịch Mệnh Sư đứng trước nguy cơ đảo lộn meta trong 1 đêm

Lý Thế Dân – vị tướng key của team Gia Cát Lượng – Tư Mã