Đây sẽ là những chiếc điện thoại gập, cuộn trong tương lai của Samsung?

Ý tưởng đột phá có thể thay đổi cách chúng ta sử dụng công nghệ