Tiếp tục cập nhật về “số phận” kênh YouTube 6 triệu sub, MisThy hé lộ tình trạng “đi vào ngõ cụt”

YouTuber MisThy mất dần hy vọng về việc lấy lại kênh triệu subs. Đạt được