Hot girl xuất hiện cùng Dũng CT khi livestream Kiếm Vương ADNX Mobile, khiến CĐM “chảy máu mũi” là ai?

Vào ngày hôm qua, khi Dũng CT cùng Team Đụt livestream Kiếm Vương ADNX Mobile