MU Awaken VNG – 2 năm 1 chặng đường đổi mới liên tục và không ngừng “cải tiến” để thỏa mãn các Mutizen

Hai năm nhìn lại, “ông vua không ngai” MU Awaken VNG của làng game nhập