Làm content độc hại để kiếm view bằng mọi giá, hậu quả bị khán giả quay lưng ngay cả lúc tang thương nhất

Có thể nói, khi mạng xã hội bùng nổ thì vài năm trở lại đây