Cùng điểm qua những cập nhật thú vị tại giai đoạn 2 của tháng kỷ niệm RiotX Arcane – Ngày Tiến Bộ

Ngay sau khi CKTG kết thúc và hồi I của Arcane được ra mắt, sự