Có hành động phi thể thao với đồng đội, một streamer ngay lập tức nhận án cấm sóng vĩnh viễn

Được biết, nam streamer này không chỉ xúc phạm mà còn đe dọa gia đình