Không ngừng nỗ lực, hội bạn thân của Linh Ngọc Đàm lại “đồng khởi” làm điều này trong dịp sinh nhật nữ streamer

Thậm chí cậu em cùng nhà với hot streamer còn nghĩ đến viễn cảnh cô