Tại sao Nam Đế không thể đánh bại Âu Dương Phong bằng Nhất Dương Chỉ nhưng Vương Trùng Dương lại có thể

Khá bất ngờ khi người tưởng chừng như thành thục Nhất Dương Chỉ nhất lại