“CẮT!!! Các em diễn tốt lắm!!! Hạ màn được rồi”

Trên không gian mạng bây giờ, hóa ra không ít streamer/TikToker diễn rất sâu. Còn