Vừa chơi được game hay vừa nhận quà nhiều, game thủ dại gì mà không thử

Người ta hay nói có làm thì mới có ăn, nhưng không làm mà vẫn