Nhảy múa trên sóng gây tiếng ồn lớn, nữ streamer bị hàng xóm chỉ trích: “Vừa ăn cắp, vừa la làng”

Bản thân cũng gây ra nhiều phiền phức nhưng lại lên sóng kể xấu hàng