“Trẻ trâu” lộng hành, bình luận tiêu cực, xúc phạm streamer, Độ Mixi bức xúc tắt livestream ngay lập tức

Sau PewPew, streamer Độ Mixi là nạn nhân tiếp theo của nhóm “trẻ trâu” bất