Hướng dẫn khắc phục ngay thủ phạm làm cho iPhone nóng như “lò” và tụt pin nhanh trên iOS 14

Nếu chẳng may lên iOS 14 mà khiến cho iPhone bị nóng thì có thể