Mở đăng ký sớm, siêu phẩm Ngạo Kiếm Thanh Vân “tiện tay” tặng gamer combo quà “xịn sò” đón Tết!

Đăng ký tải trước Ngạo Kiếm Thanh Vân để nhận ngay Liệt Diễm Phong Mã