Quần Hùng Tranh Bá mùa 6 – Giải đấu bang chiến Tân Minh Chủ chính thức khởi tranh: Khốc liệt, căng thẳng và đặc biệt nhiều quà hơn trước!

Đại chiến bang hội liên server lớn nhất Tân Minh Chủ – Quần Hùng Tranh