Fake tài khoản của hot girl bida, kẻ gian “hút” lượng follow lớn, ngang nhiên “xài chùa” ảnh chính chủ rao bán acc game

Nữ streamer Gấm Kami bất lực, cảnh cáo fan game của mình. Với những nhân