Trung đội trưởng của Độ Mixi trong Sao Nhập Ngũ bất ngờ cho thấy mình là fan cứng của Tộc Trưởng chỉ vì điều này

Trong tập phát sóng mới nhất của Sao Nhập Ngũ, Trung đội trưởng của Trung