Đột Kích phiên bản đẹp nhất lịch sử chính thức phát hành, sau một thời gian cực dài Alpha Test

Như vậy là sau rất nhiều ngày chờ đợi, phiên bản Đột Kích đẹp nhất