Kiểm tra hành lý, hải quan sân bay sốc tận óc với những gì mình nhìn thấy

Nghề làm hải quan sân bay đôi khi cũng nhiều cú sốc bất ngờ, nhất