Nhìn lại hành trình 4 năm phát triển của Soul Knight: Hoàn toàn lột xác và tiến hóa so với phiên bản đầu tiên

Cho tới thời điểm hiện tại, Soul Knight đã tiến tới bản cập nhật 3.2.0.