Khi CĐM bị các “scandal girl” lợi dụng để kiếm tiền và làm giàu trên chính những content suy đồi đạo đức

Dù có lên án dữ dội thì những “scandal girl” vẫn có thể làm giàu